Đây là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp riêng cho những khách hàng có ký kết hợp đồng cố vấn với công ty.
Chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các nội dung cụ thể để khách hàng có thể nhận được các khoản tiền trợ cấp một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

1. Khi muốn sử dụng các khoản trợ cấp dành cho doanh nghiệp, rất mong quý công ty gửi tới chúng tôi các thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, đầy đủ, và chính xác nhất

Khi đăng ký nhận trợ cấp, Chính phủ luôn yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp rất nhiều các thông tin, giấy tờ chi tiết.
Đồng thời, thời gian nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp cũng yêu cầu phải được đảm bảo đúng thời hạn đã được đề ra. Do đó, việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác là yếu tố hết sức quan trọng.
Nếu các thông tin chúng tôi nhận được không chính xác, hoặc không đúng với thời gian được yêu cầu thì rất có thể sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình xin nhận trợ cấp của quý công ty, do đó rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.

Sổ quản lý tiền lương
Sổ quản lý ngày đi làm
Danh sách người lao động
Các loại hóa đơn (Giấy tờ chứng nhận mua các vật phẩm bằng kinh phí của công ty)
Các giấy tờ cần thiết cho việc xin hỗ trợ khác.

2. Về cơ bản, chỉ các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật (Luật Tiêu chuẩn lao động…) mới thuộc đối tượng được xét nhận các loại trợ cấp, hỗ trợ

Vì vậy, khi tiến hành làm thủ tục xin các trợ cấp, tùy trường hợp mà phía công ty chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên hoặc đề nghị cải thiện việc soạn thảo tài liệu liên quan tới những nội dung pháp luật yêu cầu (ví dụ: sổ quản lý tiền lương…)

Sau khi các giấy tờ của quý công ty đã đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện việc xin trợ cấp.

3. Sau khi nộp hồ sơ xin trợ cấp, chúng tôi sẽ có những thẩm định, điều tra nhất định đối với công ty quý vị

Tùy theo từng nội dung xin trợ cấp, chúng tôi sẽ có những điều tra nhất định đối với doanh nghiệp của quý vị hoặc đối tác, ngân hàng mà công ty quý vị thường giao dịch…

Trong thời gian chuẩn bị xin trợ cấp, hoặc sau khi đã nộp hồ sơ xin trợ cấp, nếu trong trường hợp tình trạng vi phạm pháp luật vẫn tiếp diễn, hoặc có những yếu tố khiến cho việc trợ cấp trở nên khó khăn thì có thể phía công ty chúng tôi sẽ ngừng hợp đồng ủy thác liên quan tới việc xin nhận trợ cấp.

Công ty chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp quý công ty gặp bất lợi trong quá trình xin nhận trợ cấp do không thể thực hiện được những ý kiến đóng góp do chúng tôi đề xuất. Vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý công ty.