・Doanh số không tăng
・Không thể trả lời một cách rõ ràng với các câu hỏi của nhân viên về việc đánh giá thành tích
・Khó khăn trong việc giải quyết những bất mãn của nhân viên về vấn đề tiền lương
・Nhân viên trong công ty không tiến bộ
・Không khí làm việc trong công ty không tốt
Liệu đây có phải là những vấn đề mà doanh nghiệp của quý vị đã và đang gặp phải?

Chế độ đánh giá nhân sự, đôi khi đơn giản là các mẫu đánh giá có sẵn, được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, hoặc được ủy quyền cho các chuyên viên pháp luật soạn thảo nên.
Tuy nhiên, chế độ đánh giá nhân sự thực sự là một chế độ được hệ thống hóa từ những giá trị quan và phương thức quyết định đã có sẵn trong mỗi người quản lý doanh nghiệp, mà ai nhìn vào cũng có thể hiểu được.
Vì vậy, nếu ủy nhiệm hoàn toàn cho các chuyên viên pháp luật, thì đôi khi lại trở thành một chế độ khó hiểu, khó vận hành.

Quan trọng nhất trong việc xây dựng một chế độ đánh giá nhân sự, là làm sao để biến nó thành một chế độ đơn giản, dễ vận hành, và quan trọng nhất là có thể thuyết phục được cả người lao động và người sử dụng lao động.

Quý vị có muốn cùng chúng tôi soạn thảo nên một chế độ đánh giá nhân sự đơn giản, dễ vận hành và phản ánh đúng suy nghĩ và nguyện vọng của các thành viên trong doanh nghiệp của mình không?