Có lẽ có rất nhiều lựa chọn để trả lời cho câu hỏi, một công ty tuyển dụng nhân viên để làm gì?
Nhưng chắc chắn câu trả lời cuối cùng đó là “để nâng cao doanh thu và lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp”.

Có nhiều bước trong một quá trình tuyển dụng, như:
①Chuẩn bị cho quá trình tuyển dụng
②Lựa chọn ứng viên
③Tiến hành các hoạt động tuyển dụng
Nếu thận trọng, dành tâm huyết trong việc thực hiện tất cả các bước này thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể xây dựng nên một hệ thống có thể tuyển dụng được nhiều nhân viên tốt.

Một trong những ví dụ điển hình cho thất bại trong quá trình tuyển dụng là vội vàng đăng tin lên trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work, vội vàng tuyển lấy một vài nhân viên cho đủ số lượng vì hiện tại công ty đang quá thiếu người.

Có số liệu chỉ ra rằng, để sử dụng một nhân viên từ khi là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường cho tới khi nhân viên đó về hưu thì doanh nghiệp phải bỏ ra tới 300 triệu yên. Với con số khổng lồ như vậy, thì có thể nói việc “tuyển dụng một nhân viên như thế nào” là một trong những yếu tố sống còn đối với một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp đang thiếu người, nhưng ngược lại cũng có những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn không gặp khó khăn về vấn đề nhân sự. Vậy khác biệt này nằm ở đâu?

Nhân cơ hội này quý vị có muốn cùng chúng tôi tìm hiểu về “Cách thức tuyển dụng” không?