1.  Mẫu liên hệ tư vấn

Quý vị có thể liên hệ qua “Mẫu liên hệ tư vấn” ở trang Web này.

※Thời gian tiếp nhận liên hệ tư vấn: 24 giờ

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các nội dung thông tin được gửi tới qua mẫu liên hệ tư vấn vào mục đích trả lời các câu hỏi, thắc mắc của quý vị.
Với tư cách là chuyên viên tư vấn về các vấn đề lao động và bảo hiểm xã hội, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo bí mật về các thông tin nhận được, do đó các quý vị có thể yên tâm trong quá trình liên hệ với chúng tôi.
※Địa chỉ E-mail không chính xác sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình liên hệ, vì vậy xin quý vị vui lòng kiểm tra kỹ trước khi gửi nội dung.

  2.  Tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tiếp

  Chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn thông qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp

  3.  Tiến hành nghiệp vụ

  Trên cơ sở xác định các phương châm cụ thể của quý công ty, chúng tôi sẽ tiến hành đưa ra đề xuất để giải quyết các vấn đề của quý công ty.

  Trong trường hợp nhận được đề nghị tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp lịch trình, soạn thảo tài liệu cụ thể cũng như quyết định về ngày bắt đầu tiến hành nghiệp vụ.
  Ví dụ, với những trường hợp cần giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân viên công ty, chúng tôi sẽ tiến hành cùng quý vị họp bàn phương hướng, soạn thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc hồ sơ xử lý kỷ luật, soạn thảo thông báo sa thải chi tiết hoặc tổ chức các buổi làm việc khuyến khích tự nguyện nghỉ việc nếu cần thiết.