Khái quát nội dung nghiệp vụ

Giới thiệu công ty

Ý nghĩa của Gojou – Ngũ thường

Nhân 

Quan tâm cảm nhận của những người có liên kết với công ty

Nghĩa 

Chuyên tâm thực hiện công việc, không vụ lợi bất chính

Lễ 

Tôn trọng, thành tâm trong giao tiếp với người khác

Trí 

Quyết định, phán đoán chính xác, đúng đắn

Tín 

Xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với khách hàng